سوالات متداول

موضوع پرسش پاسخ
استشمام بوي گاز 1. بلافاصله گاز را قطع نمائید.
2. هیچگونه وسيله الکتریکی و یا کبریت و یا چراغی را روشن ننمائید.
3. به سرویس کار مجاز مراجعه نمائید.
استشمام بوي دود خروجي از اگزوز انسداد دودکش خروج گاز 1. استفاده از پکیج سریعا متوقف گردد.
وجود نشتی و شکستگی در دودکش خروجی 2. به سرویس کار مجاز به منظور تعمیرات موجود مراجعه گردد.
سیستم روشن نمی باشد
(ترموستات اتاق چيزي را نشان نمي دهد).
آیا ترموستات اتاقي روشن است؟ دکمه روشن شدن ترموستات را فشار دهید.
آیا برق اصلی وصل است؟ کابل برق را وصل نمائید.
آیا برق اصلی مشکل دارد؟ صبر نمائید تا برق اصلی وصل گردد.
آیا سیستم توزیع برق قطع شده است؟ سیستم توزیع را وصل نموده و پکیج را روشن نمائید.
آیا برق اصلی ضعیف شده است؟ به سرویس کار مجاز مراجعه نمائید.
آیافیوز داخل پکیج قطع شده يا آسيب ديده است؟ به سرویس کار مجاز مراجعه نمائید تا فیوز را تعویض نماید.
پکیج به درستی کار نمیکند آیا ترموستات اتاقی بر روی حالت Standby قرار گرفته است؟ حالت Standby سيستم را با فشردن دکمه
آیا ترموستات اتاقی به درستی کار میکند؟ خطاي روي دما( به عنوان مثال 03) را چک نمائيد مراحل توضیح برطرف کردن مشکل را دنبال کنيد.
آیا شیر گاز ورودی به سیستم بسته است؟ شیر گاز ورودی به سیستم را باز کرده و پکیج را دوباره روشن نمائید.
صدای زیاد دستگاه آیا پکیج به صورت صحیح روی دیوار نصب شده است؟ پیچ های اتصال پکیج به دیوار را سفت کرده و یا تعمیر نمائید.
آیا لرزش دودکش خروجی باعث ایجاد صدا میگردد؟ به سرویس کار مجاز مراجعه نمائید
آیا جریان آب داخل لوله ها باعث ایجاد صدا میگردد؟؟ به دلیل وجود هوا در لوله های گرمایشی، صدا ایجاد میگردد كه با هواگیری رادياتورها مشکل برطرف میشود.
عدم خروج آب گرم آیا جریان آب قطع شده است؟ تا وصل مجدد آب صبر کنید.
آیا شیر ورود آب بسته است؟ شیر آب سرد ورودی به بویلر را باز نمائید.
آیا شیر ورود آب بسته است؟ شیر آب سرد ورودی به بویلر را باز نمائید.
آیا جریان آب دارای فشار کمی است؟ در صورتيکه ميزان تخليه آبگرم کمتر از 2 ليتر در دقيقه باشد به علت پايين بودن فشار آب، امکان استفاده از آن وجود نخواهد داشت. براي حل مشكل از تجهيزات افزايش فشار استفاده کنيد.
آیا دمای آبگرم خیلی پائین است؟ دمای آبگرم خروجی را بافشار دادن دکمه تنظیم دما افزایش دهید.
آیا در زمان مخلوط شدن آب سرد و گرم، میزان اختلاط آب سرد زیاد است؟ مقدار آب سرد و گرمی را که مخلوط میشوند کنترل نمائید.
آیا میزان استفاده از آبگرم زیاد است؟ آیا میزان استفاده از آبگرم زیاد است؟
موارد دیگری مانند مسدود بودن لوله آبگرم به سرویس کار مجاز مراجعه نمائید.
سیستم گرمایشی کار نمی کند دمای سیستم گرمایشی را با فشردن دکمه تنظیم دما افزایش میدهیم.
آیا برنامه گرمایش در فضای مورد نیاز شما تنظیم شده است؟ تغییر برنامه زمانی گرمایشی را بر اساس نیاز واقعی و دمای سیستم گرمایشی را با فشردن دکمه تنظیم نمائید.
آیا از حالت تابستانه سیستم استفاده میشود؟ زمانیکه آبگرم مصرفی استفاده میشود حالت زمستانه غیر فعال خواهد بود.
آیا شیر سیستم گرمایشی هر یک از فضاها بسته است؟ شیر سیستم گرمایشی را باز نمائید.
آیا فیلتر گرمایشی مسدود شده است؟ فیلتر گرمایشی را تمیز کنید.
آیا سیستم لوله کشی دارای هوا است؟ هوای موجود در سیستم لوله کشی را توسط شیر هواگیری تخلیه نمائید.