نحوه باز نمودن پکیج ناوین مدل NCN

اتصال پکیج های نسل جدید ناوین (TOK) به تلفن همراه

آموزش دریافت فایلApp ناوین

آشنایی بآ سیستم های Micro CHP ناوین

آشنایی با پکیج هوشمند جدید ناوین TOK

آموزش تنظیمات ترموستات اتاقی جدید ناوین